A HoloVízió teljesíti a valós 3D megjelenítés kritériumait

Nincs szükség szemüvegre, a 3D képek szabad szemmel is láthatóak

A nézők széles térben mozoghatnak a képernyő előtt, miközben a tárgyak és az árnyékok pontosan úgy „mozognak”, ahogy normál perspektívából is látható. Arra is lehetőség van, hogy „benézzünk” a tárgyak mögé, rejtett részletek válnak láthatóvá, míg mások eltűnnek (mozgási parallaxis)

Korlátlan számú felhasználó nézheti egyszerre ugyanazt a 3D jelenetet a képernyőn, miközben előfordulhat, hogy ugyanazon jelenetnek a különböző részleteit látják különböző látószögekből

A tárgyak a képernyő mögött vagy akár előtte tűnnek fel, akárcsak a hologramokon

Nem kell meghatározott helyre állni a tökéletes képhez, és nincs szükség fejkövető rendszerre sem

A térbeli pontok külön-külön vannak megcímezve

A rádiógombok segítségével válassza ki a technológiát, amelyet össze szeretne hasonlítani a HoloVízióval... vagy tekintse meg teljes nézetben
    HoloVizio - LightField Stereoscopic Autostereoscopic Volumetric Holographic
      Passive Tracking Multiview Addressed media projection (air or solid) Moving lightpoints Layered  
Features User Benefits       Lenticular Parallax barrier (controlled) Different opt. Rasters and filters Integral Imaging Time - multiplex Controlled pixel technology   Passive (moving screen) Active (rotated led matrix) Double Multilayer  
Watch HoloVizio videos
Continuous motion parallax The 3D image don't "jump" between the views, horizontal perspective is perfect TRUE, horizontal only not Limited not not not not not not True, also vertical True, also vertical True, also vertical True, also vertical True, also vertical True, vertical also possible
There's no contradiction between eye-convergence and focusing No discomfort, seasickness or disorientation yes not not not not not yes not not yes yes yes yes yes yes
Voxels can be individually addressed The point of a given view does not move if the viewer is moving and is exactly there where it seems to be  yes not not Limited Limited Limited Limited Limited yes yes yes yes yes yes yes
Wide viewing angle, optional viewing distance Collaborative use yes not not yes yes yes not yes yes yes yes yes yes yes Limited
No eye or head tracking used Not necessary to stand in one point, free motion possible yes not Limited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
No latency yes yes not yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
No invalid zones in the field of view The 3D image can be seen in the entire field of view yes Not relevant yes not not not not not yes Limited yes yes yes yes yes
The points can be generated anywhere in the field of view Optional shaped objects or 3D view can be visualized yes In a fixed position only In a fixed position only Limited Limited Limited Limited Limited yes Limited yes yes not not yes
Objects could appear behind and in front of the display screen yes yes yes Limited with depth Limited with depth Limited with depth Limited with depth Limited with depth yes not not not not Only with supplementary optics yes
Ability to show hidden edges Wide scale of displayed images, textures vs. wire frame images only yes yes yes yes yes yes yes yes yes not not not not not yes
Direction selective light emittance of each pixel Window-like view, all light beams are present as in natural view yes not not not not not not not yes yes not not not not yes
Full compatibility with optional software environment Ability to display any 3D information and to use different 3D sw without restrictions yes yes yes yes yes yes yes yes yes not not not not not yes
Compatible with current displaying conventions Easy replacement of desktop 2D monitors yes yes Limited yes yes yes yes yes yes not not not yes yes Limited
High refreshment rate possible Motion picture, interactivity yes yes yes yes yes yes yes not not Limited Limited Limited yes yes not
Brightness Visibility under various ambient lighting conditions Good Good Good Good Fair Limited Good Limited Good Limited Limited Limited Fair Good Good
Resolution (X,Y) Clear, sharp pictures Good Good Good Fair Fair Fair Fair Fair Good Limited Limited Limited Good Good Limited by speckle
Depth resolution (Z) Achievable depth of the 3D image Good Good Good Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited Not relevant Poor Good
Color resolution True colours Good Good Good Good Good Good Good View number dependant Fair not Poor Poor Good Limited Good
Practical display sizes System can be built from small to large sizes Any Any Any Any Any Any Any yes yes Limited Limited Limited   Any Limited
No moving parts Reliability, proper lifetime, mobile applications, no noise yes yes True/Not true yes yes yes yes yes yes not not not yes yes True/Not true (Scanning)
Vision safe tehcnology? 3D image generation may involve methods which could be dangerous to human eye, casue strains or disconforts. yes Eye strain Overlapping reality View number dependant visual strains yes yes yes Laser and plazma radiation Spinning hazard Spinning hazard yes yes Laser